Вносител

Vintners & Brands

Vinters & Brands е създадена през 2007 година, за търговия с висококачествени вина от водещи компании с широко присъствие на световния пазар. 

В потрфолиото ни са включени следните производители: 

Франция - Jean Jean

Германия - Reh Kendermann

Словения - Горишка Бърда

Чили - Isla Negra

Аржентина - Trivento

ЮАР - First Cape

Австралия - Palandri

Нова Зеландия - Stopbanks

Калифорния - Kemdal-Jackson

Местоположение
Адрес

гр. София

бул. Македония 10

te.: +359-2-828-02-80 

mob.: +359-878-110-008 

info@vbrands.eu

mariya.minkova@vbrands.eu