Реколти

Реколти: Италия / Бароло/Барбареско
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Добра Да отлежава
2002 Приемлива Да се пие
2001 Изключителна Може да се пие или да отлежава
2000 Изключителна Може да се пие или да отлежава
1999 Отлична Може да се пие или да отлежава
1998 Изключителна Може да се пие или да отлежава