Реколти

Реколти: Италия / Тоскана - Болгери/Маремма
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Много добра Може да се пие или да отлежава
2002 Добра Може да се пие или да отлежава
2001 Изключителна Да отлежава
2000 Много добра Да отлежава
1999 Отлична Може да се пие или да отлежава
1998 Изключителна Може да се пие или да отлежава