Реколти

Реколти: Италия / Абруцо
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Може да се пие или да отлежава
2003 Много добра Да се пие
2002 Много добра Да се пие
2001 Отлична Да се пие
2000 Отлична Да се пие
1999 Отлична Да се пие
1998 Отлична Да се пие