Реколти

Реколти: Италия / Венето
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2004 Изключителна Да отлежава
2003 Изключителна Да отлежава
2002 Добра Може да се пие или да отлежава
2001 Много добра Може да се пие или да отлежава
2000 Много добра Може да се пие или да отлежава
1999 Много добра Да се пие
1998 Много добра Да се пие