Реколти

Реколти: Италия / Тоскана
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2005 Много добра Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Отлична Да отлежава
2003 Отлична Да отлежава
2002 Добра Може да се пие или да отлежава
2002 Приемлива Да се пие
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
2000 Отлична Може да се пие или да отлежава
2000 Много добра Да се пие
1999 Изключителна Да отлежава
1999 Изключителна Може да се пие или да отлежава
1998 Отлична Да се пие
1998 Отлична Да се пие