Реколти

Реколти: Франция / Шабли
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2002 Отлична Да отлежава
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
1999 Много добра Да се пие
1998 Отлична Да се пие