Реколти

Реколти: Франция / Бордо - Десен бряг (Померол, Сент-Емилион)
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Изключителна Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Много добра Да отлежава
2002 Много добра Да отлежава
2001 Много добра Да отлежава
2000 Изключителна Да отлежава
1999 Много добра Може да се пие или да отлежава
1998 Отлична Може да се пие или да отлежава
1997 Много добра Да се пие
1996 Много добра Да се пие
1995 Отлична Да се пие
1994 Много добра Да се пие