Реколти

Реколти: Франция / Бордо - Ляв бряг (Медок, Песак-Леонян, Грав)
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Изключителна Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Отлична Да отлежава
2002 Много добра Да отлежава
2001 Много добра Да отлежава
2000 Изключителна Да отлежава
1999 Много добра Може да се пие или да отлежава
1998 Много добра Може да се пие или да отлежава
1997 Добра Да се пие
1996 Отлична Може да се пие или да отлежава
1995 Отлична Може да се пие или да отлежава
1994 Много добра Да се пие