Реколти

Реколти: Калифорния / Напа (каберне совиньон)
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2004 Много добра Да отлежава
2003 Много добра Може да се пие или да отлежава
2002 Отлична Може да се пие или да отлежава
2001 Изключителна Може да се пие или да отлежава
2000 Много добра Да се пие
1999 Отлична Да се пие
1998 Много добра Да се пие
1997 Изключителна Може да се пие или да отлежава
1996 Много добра Да се пие
1995 Изключителна Да се пие
1994 Изключителна Да се пие
Изключителна Може да се пие или да отлежава
Много добра Може да се пие или да отлежава
Отлична Да се пие
Изключителна Да се пие