Реколти

Реколти: Португалия / Трапезно, червено
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Много добра Да отлежава
2003 Отлична Да отлежава
2002 Добра Да се пие
2001 Много добра Да се пие
2000 Отлична Може да се пие или да отлежава
1999 Много добра Да се пие
1998 Отлична Може да се пие или да отлежава
1997 Отлична Да се пие
1996 Много добра Да се пие
1995 Отлична Да се пие
1994 Изключителна Да се пие