Реколти

Реколти: Португалия / vintage port
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Изключителна Да отлежава
2002 Много добра Да отлежава
2001 Много добра Да отлежава
2000 Отлична Да отлежава
1999 Много добра Да се пие
1998 Много добра Да отлежава