Реколти

Реколти: Испания / Приорат
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Отлична Да отлежава
2002 Много добра Може да се пие или да отлежава
2001 Изключителна Може да се пие или да отлежава
2000 Отлична Може да се пие или да отлежава
1999 Отлична Може да се пие или да отлежава
1998 Много добра Може да се пие или да отлежава