Реколти

Реколти: Испания / Риоха
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Отлична Да отлежава
2003 Много добра Може да се пие или да отлежава
2002 Много добра Да се пие
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
2000 Много добра Може да се пие или да отлежава
1999 Добра Да се пие
1998 Добра Да се пие