Реколти

Реколти: Австрия / Дунав регион (бели)
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2005 Отлична Да отлежава
2004 Много добра Може да се пие или да отлежава
2003 Много добра Може да се пие или да отлежава
2002 Отлична Може да се пие или да отлежава
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
2000 Отлична Да се пие
1999 Изключителна Може да се пие или да отлежава
1998 Отлична Да се пие