Реколти

Реколти: Австралия / Виктория
Ново търсене
Реколтасортиране на иконите Оценка Препоръка
2008 Отлична Да отлежава
2007 Много добра Може да се пие или да отлежава
2006 Много добра Да се пие
2005 Отлична Може да се пие или да отлежава
2004 Много добра Да отлежава
2003 Отлична Да се пие
2002 Добра Да се пие
2001 Отлична Може да се пие или да отлежава
2000 Много добра Да се пие
1999 Много добра Да се пие
1998 Изключителна Може да се пие или да отлежава