Изба

Черноморско злато

Годишно производство:15 000 000 бутилки
Собствени лозя: 600 хектара
Собственик:

Петя Славова

изп. директор: 

Йордан Панайотов

Винар:

Джендо Джендов

производствен директор

Дегустации:
Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

гр. Поморие 8200 

Индустриална зона

Отдел "Маркетинг, реклама и търговия"

гр. София 1404

бул. България 83А

тел.: +359 2 818 97 37 begin_of_the_skype_highlighting            +359 2 818 97 37      end_of_the_skype_highlighting

 office@festawine.com

 www.bsgold.bg