Изба

Санта Сара

Годишно производство:300 000 бутилки
Собствени лозя: хектара
Собственик:

Ивайло Геновски

Винар:

Пламен Козарев

Дегустации:

Не

Галерия
Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

гр. Стара Загора, 6000 

Хрищенско шосе
Квартал N32, База "Голеш"
тел. + 359 42 649 669