Изба

Росиди

Собствени лозя: хектара
Собственик:

Едуард Куриян

Винар:

Едуард Куриян

 

Вината на търговска марка Росиди се произвеждат от собствени лозови масиви до с. Николаево, в района на гр. Сливен. Добивите на грозде са контролирани, подборът ръчен, използваните барици - от френски дъб, а сериите - строго лимитирани. Тези бутикови вина са предназначени за ресторанти с отношение към виното, специализирани магазини и ценители.

Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес