Изба

Максима Селларс

Собствени лозя: 7 хектара
Собственик:

Адриана Сребринова

Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

гр. Пловдив

ул. Данаил Юруков 6

тел. (032) 64 9493

maxxima555@yahoo.com