Изба

ЛВК-Винпром

Годишно производство:10 000 000 бутилки
Собствени лозя: 700 хектара
Собственик:

Петко Матеев 

изпълнителен директор

 

 

 

 

 

Дегустации:

Не

Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

 

гр.Търговище 7700
бул. „29 януари” №8
тел.0601 69602
manager@lvk-vinprom.com