Изба

Иво Върбанов

Собствени лозя: хектара
Собственик:

Иво Върбанов

Винар:

Хейдън Пени

Дългосрочната визия на Иво Върбанов е да направи най-добрите български вина, установявайки се в един великолепен винен регион от света, способен действително да произведе вина с качеството на Grand Cru. Те дълбоко вярват в органичното и биодинамичното земеделие, без да се ръководят от догми. Техният проект е едновременно и предизвикателство, и мечта. Предизвикателството е да можеш да произвеждаш вина от най-високо качество в един специфичен регион на България, южен Сакар, който, вярваме, има огромен потенциал и уникален тероар. Тяхната мечта е да видят българско вино на едно ниво с вина от най-добрите региони в света.

Дегустации:
Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

тел. + 44 7956 377 705

ivo@ivovarbanov.com

www.ivovarbanov.com