Изба

Домейн Трифонов

Годишно производство:20 000 бутилки
Собствени лозя: 3 хектара
Собственик:

Слави Трифонов

Винар:

Константин Тонков

Дегустации:

Избата е отворена за клиенти и дегустации.

Разполага с голяма дегустационна с 30 места. Дегустациите се провеждат от специалист енолог или управителя на избата, които запознават гостите с характерните особености на сортовете грозде, производството и съхранението на вината на винарска изба Domain Trifonoff.

Телефон за контакт: 0887 514 905
 

Галерия
Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

с. Песнопой, общ. Калояново
0887 514 905
trifonoff_wine.eu@abv.bg

www.trifonoff-wine.eu