Изба

Винекс Славянци

Собствени лозя: 630 хектара
Собственик:

Жеко Жеков

Винар:

Винекс Славянци има повече от вековна история. От своето основаване до днес предприятието произвежда вино и ракия в района на Сунгурларската долина, част от Южен лозаро-винарски регион. Районът е полупланински, хълмист с надморска височина от 180 до 220 м. Почвите са леки, песъчливо-глинести, канелено-горски, със сравнително ниско почвено плодородие. Зимата е мека, а лятото топло , с постоянна влажност на въздуха през цялата година, дължащо се на близостта на долината до Черно море и Стара планина. Тези условия са благоприятни за производство на качествено грозде и вино.
Лозовите масиви на Винекс Славянци са около 6.300 дка и са разположени по южните склонове на хълмовете в долината. Сортовете, които се отглеждат, са: Шардоне, Мускат Отонел, Червен Мискет, Гевюрцтраминер, Немски Ризлинг, Совиньон Блан, Вьоние, Пино Гри, Грюнер Велтлинер, Пино Ноар, Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Шираз.

 

 

 

 

 

 

Дегустации:
Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

с. Славянци 8460

тел. +359/ 5571 45 00; +359/ 55714217

sales@vinexbg.com

www.vinexbg.com