Изба

Братя Минкови

Собствени лозя: хектара

 

 

 

 

Търсейки баланс между традиции и съвременни технологии във винопроизводството,  винарска изба Братя Минкови съчетава 135-годишен опит, благодатни почви, подходящ климат и винарска страст, и продължават пътя, завещан им от братя Минкови.

 

Използват традиционни винарски практики и добавят към тях нови идеи и технологии. Избраният тероар осигурява отличен ароматен и вкусов

профил на вината им. Отглежданите от тях сортове разгръщат огромен потенциал в създаването на качествени, експресивни и атрактивни вина. Вдъхновени от

стила Нов свят, възстановяват винарска изба БРАТЯ МИНКОВИ - традиция от 1875 с мисията да се превърнат в синоним на високо качество и собствена

идентичност.

Рейтинги и оценки на вина от избата
Местоположение
Адрес

 

 
обл. Бургас
общ. Карнобат
с. Венец, 8473
тел:+359 882 151 500  
marketing@minkovbrothers.bg
www.minkovbrothers.bg