Бутиковата изба Кортен e разположена в северната част на Горнотракийската низина, в подножието на Средна гора. Тероарът благоприятства получаването на богати, добре структурирани, плътни и запомнящи се вина.

Повече